Opłaty w przedszkolu / informacje ogólne
Drodzy Rodzice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Opłaty i informacje dotyczące wyżywienia.

W naszym przedszkolu mamy całodzienne wyżywienie, które dostarczane jest ze Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie.

Cena posiłku wynosi 10zł/dzień.

Wyżywienie całodzienne obejmuje śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek.

Zasady zgłaszania nieobecności dziecka nie ulegają zmianom: nieobecność dziecka zgłaszamy dzień wcześniej do godziny 8.00 dzwoniąc na nr tel. (075) 75 12 564

Opłaty miesięczne: za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie należy dokonywać przelewem lub w kasie Banku Spółdzielczego.

Płatność należy kierować na konto bankowe przedszkola: 

02 8658 1019 3900 1993 2000 0010

Przy dokonywaniu wpłaty prosimy o dokładne opisywanie przelewu – należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonujemy przelew.


 
Aktualne stawki w Przedszkolu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Aktualne stawki za świadczenie usług  w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie do dnia 2 marca 2020r. wynoszą:

Od godz. 6.30 do godz. 7.30 – opłata miesięczna wynosi - 21 zł

Od godz. 7.30 do godz. 12.30 – pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

Od godz. 12.30 do godz. 13.00 - opłata miesięczna wynosi - 10.50 zł

Od godz. 13.00 do godz. 14.00 - opłata miesięczna wynosi - 21 zł

Od godz. 14.00 do godz. 15.00 - opłata miesięczna wynosi - 21 zł

Od godz. 15.00 do godz. 15.30 - opłata miesięczna wynosi - 10.50 zł


Przykładowe warianty opłat za pobyt dziecka w przedszkolu:

- od godz. 7.30 do godz.13 00 - 0,5 godz. x 1 zł x 21 dni = 10,50 zł

- od godz. 7.30 do godz. 14.00 - 1,5 godz. x 1 zł x 21 dni = 31,50 zł

- od godz. 7.00 do godz. 15.00 – 3 godz. x 1 zł x 21 dni = 63 zł

- od godz. 7.00 do godz. 14.00 - 2 godz. x 1 zł x 21 dni = 42 zł

- od godz. 6.30 do godz. 15.30 – 4 godz. x 1 zł x 21 dni = 84 zł

- od godz. 7.30 do godz. 13.30 – 1 godz. x 1 zł x 21 dni = 21 zł 
UWAGA RODZICE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Opłaty miesięczne: za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie należy dokonywać przelewem lub w kasie Banku Spółdzielczego.

Płatność należy kierować konto bankowe przedszkola: 

02 8658 1019 3900 1993 2000 0010

Przy dokonywaniu wpłaty prosimy o dokładne opisywanie przelewu – należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonujemy przelew.


 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Należność za zupy za m-c wrzesień wynosi 32zł. Należność płatna jest do dnia 15-go za dany miesiąc na konto bankowe szkoły nr:
98 8658 1019 3900 2004 2000 0010
w tytule przelewu prosimy podać:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ MIESIĄC, KTÓREGO DOTYCZY WPŁATA 
Opłaty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Na podstawie art.1 pkt 4 lit. h ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2013r. poz. 827) za świadczenie usług w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć jest pobierana opłata w wysokości 1 zł za każdą ponadwymiarową godzinę.

Aktualne stawki za świadczenia udzielane w przedszkolu obowiązujące

od dnia 1. września 2014r.:

Od godz. 6.30 do godz. 7.00 - opłata miesięczna wynosi 10,50 zł

Od godz. 7.00 do godz. 12.00 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny

Od godz. 12.00 do godz. 13.00 – opłata miesięczna wynosi 21 zł

Od godz. 12.00 do godz. 14.00 - opłata miesięczna wynosi 42 zł

Od godz. 12.00 do godz. 15.00 - opłata miesięczna wynosi 63 zł

Od godz. 15.00 do godz. 15.30 - opłata miesięczna wynosi 10,50 zł


Opłat za przedszkole dokonujemy w Banku Spółdzielczym w Wojcieszowie na poniższy nr konta:

02 8658 1019 3900 1993 2000 0010

Opłaty prosimy wnosić do dnia 15- go każdego miesiąca z góry przelewem lub do kasy Banku Spółdzielczego w Wojcieszowie. W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, za które wnoszona jest opłata. 
Prosimy, aby dziecko przyniosło do przedszkola PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 15 listopada 2012 12:14

- podpisany plecak wraz ze śniadaniem: kanapka, owoc lub warzywo, jogurt i coś do picia;
- kapcie (podpisane);
- rzeczy na zmianę pozostawione w szatni (koszulkę, bieliznę, spodnie itp.)

Nie przynosimy do przedszkola zabawek i innych cennych przedmiotów.Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci

Uważamy, że na te czynności powinno się przeznaczyć nieco więcej czasu - jeśli jest to możliwe. Stwarza to okazję do rozmowy o dziecku, jego radościach, problemach, ewentualnych chorobach lub innych ważnych sprawach. Dzieci odbierane są z przedszkola tylko przez rodziców lub osoby przez nie upoważnione. Jeżeli po dziecko ma przyjść ktoś inny niż rodzice, należy nas o tym powiadomić.


Dla zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa i powiązania przedszkola i domu rodzinnego, jest bardzo ważne aby rodzice wiedzieli co dzieje się w przedszkolu i w miarę możliwości uczestniczyli w imprezach i spotkaniach przeznaczonych dla nich. Cztery razy do roku odbywają się zebrania rodziców, lecz każdego dnia można porozmawiać z wychowawcami na temat swojego dziecka. Skontaktujemy się z Wami także, gdy uznamy dodatkową rozmowę za konieczną.

Dzieci chore

Dzieci chore lub z gorączką nie są przyjmowane do przedszkola. Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.
Jeżeli dziecko źle się poczuje w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast Was o tym powiadomimy, dlatego bardzo prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy były stale aktualne.

Odzież

Dzieci powinny być ubierane w wygodne i praktyczne ubranka tj. odzież, która nie krępuje dziecka i w której może się pobrudzić ( np. podczas zajęć plastycznych lub zabaw w ogrodzie). Każde dziecko ma w przedszkolu swoje kalosze. Próbujemy w miarę możliwości, codziennie wychodzić na powietrze, niezależnie od pory roku czy pogody.
Nie ma pojęcia "zła pogoda" - może być tylko źle dobrana odzież.

 Free joomla templates made by Lonex.