OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Od dnia 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynków. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. 2019, poz. 1775 z późn. zm.).

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:

-osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

-mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody przekazywania danych:

-samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;

-w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;

-w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu lub właściwym Gminnym Biurem Spisowym w Wojcieszowie.

Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

-urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,

-urzędy wojewódzkie,

-urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl, a od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Zachęcamy do przejrzenia strony internetowej www.wojcieszow.pl , gdzie w aktualnościach umieszczane są bieżące informacje dot. NSP 2021 lub na stronie https://spis.gov.pl.


 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, że nasze przedszkole zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie www.gov.pl pozostaje zamknięte do dnia 18.04.2021r.

Jednocześnie informujemy, że rodzice spełniający warunki zawarte w Rozporządzeniu z dnia 26.03.2021 mogą złożyć wniosek do placówki o objęcie opieką ich dziecka.

Tylko na podstawie złożonego  wniosku rodzica, w którym konkretnie będzie wskazany wariant podstawy przyjęcia dziecka do przedszkola, wniosek zostanie rozpatrzony. 
Wesołych Świąt PDF Drukuj Email

wielkanoc2021Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie zdrowie, radość, miłość, spokój i szczęście.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

rodzinnego ciepła przy wielkanocnym stole

oraz smacznego święconego jajka.


życzy:

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy

MPP w Wojcieszowie 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Drodzy Rodzice,

Od poniedziałku 29 marca br. przechodzimy na nauczanie zdalne.

W tym celu zostały utworzone zakładki:

Edukacja zdalna - starszaki

oraz Edukacja zdalna - średniaki.

W tych zakładkach znajdą Państwo wszelkie propozycje zajęć i zabaw dla swoich pociech.

W zakładce Dla Dzieci znajdą Państwo mnóstwo propozycji zabaw ruchowych, doświadczeń, by miło zorganizować czas dzieciom.

Życzymy zdrowia i cierpliwości, w tym jakże trudnym dla nas czasie. 
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 PDF Drukuj Email

rekrutacja2021-2022


 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Drodzy Rodzice,

przypominamy, że trwa akcja "Mała Książka -  Wielki Człowiek" w naszej bibliotece w Wojcieszowie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania wraz z dziećmi.

Dzieci otrzymają darmowe wyprawki czytelnicze, w których znajdziecie Państwo kartę małego czytelnika oraz przepiękne książeczki.

Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo pod numerem telefonu 757512377. 
Drodzy Rodzice! PDF Drukuj Email

Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie www.gov.pl z dnia 28.01.2021 r. - Aktualne zasady i ograniczenia dotyczące "Opieki i edukacji" - dotychczasowe obostrzenia zostały przedłużone do 14.02.2021 r. tzn. Przedszkole nadal przyjmuje dzieci rodziców obojga pracujących. 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi i uzgodnieniami z organem prowadzącym dotyczącymi przedłużonych obostrzeń organizacja pracy przedszkola pozostaje bez zmian do 31.01.2021r.

Przedszkole w dalszym ciągu jest czynne dla dzieci rodziców obojga pracujących oraz w związku z zakończeniem ferii zimowych dla dzieci realizujących roczny obowiązek szkolny (dzieci urodzone w roku 2013 i 2014). 
UWAGA RODZICE!!! PDF Drukuj Email

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie w ramach swoich obowiązków związanych między innymi z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówki podjął decyzję dotyczącą całkowitego zakazu wstępu rodzicom/ opiekunom prawnym do budynku przedszkola.

Zakaz obowiązuje od dnia 05.10.2020 r. (tj. poniedziałek).

Przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola proszę o stosowanie dotychczasowych zasad tzn. zasłanianie nosa i ust maseczką lub przyłbicą, dezynfekowanie rąk oraz zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób. Dbajmy o swoje zdrowie i innych. 
Apel Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie do Rodziców/ osób przyprowadzających i odbierających dzieci /opiekunów prawnych !!! PDF Drukuj Email

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia proszę o bezwzględne zasłanianie na terenie budynku przedszkola ust i nosa maseczką lub przyłbicą oraz dezynfekcję rąk. 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2

Free joomla templates made by Lonex.