Religia - 44 Temat: Słuchamy, co Jezus mówi do nas podczas Mszy Świętej.16.04.2021r. Drukuj
Wpisany przez Małgorzata G.   

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Przeżegnaj się i pomódl się do swojego Anioła Stróża.

Pan Jezus mówi do nas podczas każdej Mszy Świętej. W Piśmie Świętym znajdują się księgi, w których zapisane są słowa Pana Jezusa. Księgi te nazywamy Ewangelią – inaczej Dobrą nowiną. Zanim Ksiądz przeczyta Ewangelię prowadzi rozmowę z ludźmi:

Ksiądz: Pan z wami
Wszyscy: I z duchem twoim.

Ksiądz: Słowa Ewangelii według świętego …
Wszyscy: Chwała Tobie, Panie.

Jakie gesty wykonujemy podczas dialogu z księdzem?

Robiąc znak krzyża na naszych czołach, ustach i sercu, pokazujemy Panu Jezusowi, jak bardzo jest dla nas ważny. Znak na czole pokazuje, że chcemy zawsze o Nim pamiętać i rozumieć co mówi do nas. Znak na ustach oznacza, że chcemy mówić o Nim, o Jego dobroci. Znakiem krzyża na sercu wyrażamy gotowość do przyjęcia słów Jezusa i postępowania według nich.

Wykonaj ćwiczenie na stronie 90, 91.

Posłuchaj, następnie zaśpiewaj piosenkę pt. „Czytaj Biblię, módl się codziennie”

https://www.youtube.com/watch?v=CxisjppvCPg

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Pozdrawiam Was serdecznie p. Małgosia.