Plan dnia / zajęcia dodatkowe
GRAFIK BEZPŁATNYCH DODATKOWYCH ZAJĘĆ W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W WOJCIESZOWIE NA ROK 2018/2019 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Kliknij obrazek aby powiększyć.


graf_zajec2019


taneczne2019


 
Ramowy rozkład dnia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM  W WOJCIESZOWIE


6.30 – 8.00 – Schodzenie się dzieci – kontakty indywidualne z dziećmi oraz rodzicami, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy integracyjne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, czynności porządkowe, czynności opiekuńcze, zabawy ruchowe.


8.00 – 8.45 – zajęcia dodatkowe, ćwiczenia poranne, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych; zabawy przy stolikach, zespołowe, grupowe oraz indywidualne, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i mającym trudności.


8.45 – Przygotowanie do śniadania wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, wpajanie zasad dobrego wychowania, czynności samoobsługowe.


9.00 – Śniadanie


9.15 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne

Grupy 5,6 latki – 2 zajęcia po 30 minut

Grupy 3,4 latki – 2 zajęcia po 15 minut

- zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego


10.00 – 10.15 - Gry i zabawy ruchowe


10.15 – 11.20 - zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zabawy, gry sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym , obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.


11.20 – 11.35 - Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowo-higieniczne.


11.35 – 12.00 - Obiad


12.00 – 12.30 – Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek, opowiadań i muzyki.


12.30 – 15.30 – zajęcia dodatkowe, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy konstrukcyjne, ruchowe, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, zajęcia w małych zespołach, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, kontakty indywidualne z dziećmi oraz rodzicami, rozchodzenie się dzieci.


 Free joomla templates made by Lonex.